How do you invent?

Stein Inge Morisbak

Lightning talk - in Norwegian

Du har sikkert hørt om Conway's Law. Den går som følger: "Organizations which design systems are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations."

"Loven" som ble formulert i artikkelen "How do Committees invent?" fra 1968 beskriver på en utmerket og kortfattet måte sammenhengen mellom organisasjoners struktur og IT-arkitektur. Som for eksempel at hvert Smidig-team lager hvert sitt system når forretningen er organisert etter teaminndelingen.

Men det er ikke bare Conway's Law som er verdt å få med seg. Jeg vil i denne lyntalen trekke frem høydepunkter fra artikkelen og knytte noen egne tanker til hva som står i den.

Som vi skal se har "Loven" gitt grobunn for et fokus på å bryte ned organisatoriske siloer for å skape mer effektive organisasjoner som tilfredsstiller brukernes behov. Digitalisering, DevOps og mikrotjenester er eksempler på fenomener som har oppstått i kjølvannet.