Retrospektiv - en uuttømmelig kilde til læring

Inger Elise Overå

Lightning talk - in Norwegian

3 gode grunner til at du, uavhengig av metodikk, aldri bør nedprioritere retrospektiv-møtet og noen tips til hvordan du kan få enda bedre utbytte av det.